rav_cherkiב"ה
דבר הרב
אמונה בדעה צלולה יהדות כבר אינה יכולה רק להתכנס פנימה כלפי עצמה. אם מדובר ביהדות נושמת וחיה – היא אמורה להשפיע על כל מגזרי האומה וגם על האנושות כולה. מתוך כך החזון של "ברית עולם" משתלב היטב בחזון הגדול של "בית שלום יוחאי", שישמש כמרכז חיים למעוניינים בלימוד תורני קלאסי כמו גם לאנשי אקדמיה, לאנשי תרבות ואומנות – הן דתיים הן חילונים, וכן לבני אומות העולם שיבואו לירושלים כדי לקבל
תורה והדרכה לאומות העולם. כל המכלול הגדול הזה נועד לשרת אתכם, ידידים יקרים, אוהבים יקרים, המשתתפים במסע הגדול והיפה הזה שעתיד לשנות משהו בעולם, שיחולל תמורה בחיינו כאומה ובחיי כל אחד מאיתנו.

אוהבכם, אורי שרקי

לתרום לקמפיין גיוס המוני של הרב שרקי

מאמרים אחרונים

ביקור קבוצת בני נח מטייוואן בארץ

בית שלום יוחאי

שידור חגיגי בכ"ז מרחשוון ע"י הרב אורי שרקי

חג אנושות שמח לבני נח

כ"ז בחשון -חג של אנושות, חג של בני נח

ראש שונה

אפית מצה שמורה

סוכות – פסח האומות – הרב אורי שרקי

על מה אנחנו מבקשים סליחה? – מתוך הרב והפרופסור

י"ז בתמוז

חג הפסח – חג החירות.

חג הפסח- מגלות לגאולה

מהי החירות האמיתית?

חשיבות סדר המועדים

יסודות נואחיזם